ขนมปังไส้กรอก

ขนมปังไส้กรอก

Hotdog-buns

ขนมปังสุดโปรดแสนคลาสสิคในแถบอาเซียน

serving size
ปริมาณที่ได้

ประมาณ 15 ชิ้น

time required
เวลาที่ใช้

เตรียมส่วนผสม : 35 นาที
เวลาอบ: 20 นาที
เวลาในการรอ/พักแป้งรวม: 3 ชม.

INGREDIENTS

Item Quantity
Flour 500g
SAF-INSTANT® yeast 11g
Salt 7g
Sugar 110g
Milk powder 10g
Butter 75g
Egg (fresh) 75g
Fresh liquid milk 50g
Cold water 100ml
Hotdogs/franks of your choice
(defrosted)*
1 pack
Whole egg (for egg wash) 1pc

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Saf-instant-gold

SAF-INSTANT™ สีทอง

Saf-instant-red

SAF-INSTANT™ สีแดง

การเตรียมแป้งโด

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถผสม ยกเว้นเนย ผสมด้วยความเร็วต่ำ 3 นาทีและปรับเป็นความเร็วสูง 6 นาที
2. ใส่เนยลงในส่วนผสม ผสมด้วยความเร็วต่ำ 2 นาทีและปรับเป็นความเร็วสูง 2 นาที
3. รวบโดให้เป็นก้อนกลมแล้วพักไว้ในชามคลุมฝาที่อุณหภูมิห้องประมาณ 26 – 30°C เป็นเวลา 30 นาที
4. แบ่งโดออกเป็น 30 ก้อน ก้อนละ 60 กรัม คลึงแต่ละก้อนให้เป็นก้อนกลม
5. วางก้อนโดที่คลึงกลมแล้วห่างจากกันอย่างน้อย 2 นิ้วบนถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบ
6. การหมักรอบแรก: คลุมก้อนโดแล้วพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 26 – 30°C เป็นเวลา 30 นาที

การขึ้นรูป

1. คลึงแป้งแต่ละก้อนออกเป็นเส้นยาวประมาณ 30 ซม.
2. นำแป้งโดไปพันรอบไส้กรอกให้เป็นเกลียว
3. สอดปลายแป้งเก็บไว้ข้างใต้ชิ้นขนมให้เรียบร้อย
4. วางขนมแต่ละชิ้นลงบนถาดพื้นเรียบที่รองกระดาษรองอบ เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน
5. ใช้พลาสติกแรปหรือผ้าคลุมถาดแล้วพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 26 – 30°C เป็นเวลา 120 นาที (ขนมควรขึ้นฟูเป็นสองเท่า)
7. ทาหน้าขนมแต่ละชิ้นด้วยไข่แดงผสมน้ำ

การอบ

1. อุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ 180°C จากนั้นอบขนมเป็นเวลา 15 – 17 นาที
2. พักขนมบนตะแกรงให้เย็นก่อนเสิร์ฟ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.